kontakt

KarmaJoga

 

ul. św. Jacka 1 (II piętro)
40 - 019 Katowice
E-MAIL: kontakt@karmajoga.pl
TEL.: 539 992 777
NR konta: 92 1020 2528 0000 0802 0292 9933

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

  1. 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKADEMIA ROZWOJU WEWNĘTRZNEGO Aleksandra Duda z siedzibą w 40-019 Katowice, ul. Św. Jacka 1,
  2. 2) kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: kontakt@karmajoga.pl,
  3. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. 4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione w oparciu o przepisy prawa,
  5. 5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
  1. 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych o ile nie stanowią inaczej przepisy prawa,
  1. 7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
  2. 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu,
  3. 9) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.