warsztaty

Termin Temat Cena Prowadzący
14.09.2019
W stronę Dwipada Viparita Dandasany.
Zajęcia warsztatowe.
50 zł
Aleksandra Duda
4-6.10.2019
Wspólny Weekend z Jogą na Jurze. 480 zł
Aleksandra Duda
19-20.10.2019
Krakowski Warsztat Jogi. 250 zł
Natasza Moszkowicz,
Ewa Wardzała
30.11.2019
Praca u podstaw. Cykl warsztatów
z Bartkiem Miklasem - wygięcia do tyłu.
135 zł
Bartek Miklas
11-12.01.2020
Prana - życiodajna siła.
230 zł
Andrzej Kozłowski

 

* Ceny odległych warsztatów mogą ulec zmianie