warsztaty

Termin Temat Cena Prowadzący
13.07.2019
W stronę Padmasany. 50 zł
Aleksandra Duda
04-10.08.2019
Wspólny Tydzień w Poziomkowej Górce. 1.250 zł
Aleksandra Duda
4-6.10.2019
Wspólny Weekend z Jogą na Jurze. 480 zł
Aleksandra Duda
19-20.10.2019
Krakowski Warsztat Jogi. 250 zł
Natasza Moszkowicz,
Ewa Wardzała
30.11.2019
Praca u podstaw. Cykl warsztatów
z Bartkiem Miklasem - wygięcia do tyłu.
135 zł
Bartek Miklas

 

* Ceny odległych warsztatów mogą ulec zmianie